Car Rental (TR)

car-rental-tr@0.9.1 Contract ^0.13.0 cdc6fc300e2fe69222a7751c1c1db7dc6657c5e82814328f515ce1ef32cfd924

a Simple Car Rental Contract in Turkish Language

Download Archive Open in Template Studio Open in VSCode Web

Accord Project Template: car-rental-tr

This is a Simple Car Rental Contract in Turkish Language.

Sample

      OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

  1.1 Kiraya Veren Şirket, Şahıs, Kurum "Acme Car Rental"
  1.2 Adresi "Dikmen Caddesi No:48/15 Dikmen Ankara"
  1.3 Telefon "+901231231234"

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

  1.4 Kiralayanın Adı Soyadı "Can Doğan"
  1.5 Adresi "John F. Kennedy Sokak No:23/12 Kavaklıdere Ankara"
  1.6 Telefon "+901234567890"

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

2. ARAÇ DETAYLARI

  2.1 Plaka No "06 MX 7817"
  2.2 Marka "Volkswagen"
  2.3 Model "Golf 1.6 TDI Comfortline"
  2.4 Trafiğe Çıkış Yılı "2017"
  2.5 Renk "Kırmızı"
  2.6 Şase No "WVWZZZ3CZXW000001"

3. KİRALAMA DETAYLARI

  3.1 "İki Yüz On Yedi Amerikan Doları" (217.99 USD) "bank transfer".
  3.2 Kiralama Başlangıç Tarihi "13.07.2018"
  3.3 Kiralama Bitiş Tarihi "17.07.2018"
  3.4 Teslimat Noktası "Acme Car Rental Merkez Ofis"

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU "PlakaNo" Plaka numaralı "marka" marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

2. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ : Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3. TAAHHÜTNAME : Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4. SÖZLEŞME ŞARTLARI :

  a) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir. 
  b) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda "Ankara" mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
     

Model Dependencies

Technical Integration

Please refer to the Cicero documentation for details and examples of how to integrate a call to a Cicero template into your application.

View the Latest code for this template on on GitHub.

Sample Instance

{
  "$class": "org.accordtr.carrental.CarRentalContract",
  "contractId": "a4fd3b17-e504-4dc2-a5fa-f4fd117b74d9",
  "lessorName": "Acme Car Rental",
  "lessorAddress": "Dikmen Caddesi No:48/15 Dikmen Ankara",
  "lessorPhone": "+901231231234",
  "lesseeName": "Can Doğan",
  "lesseeAddress": "John F. Kennedy Sokak No:23/12 Kavaklıdere Ankara",
  "lesseePhone": "+901234567890",
  "authorizedCourt": "Ankara",
  "plateID": "06 MX 7817",
  "carBrand": "Volkswagen",
  "model": "Golf 1.6 TDI Comfortline",
  "modelYear": "2017",
  "color": "Kırmızı",
  "vechileID": "WVWZZZ3CZXW000001",
  "startDate": "13.07.2018",
  "endDate": "17.07.2018",
  "deliveryStation": "Acme Car Rental Merkez Ofis",
  "paymentClause": {
    "$class": "org.accordtr.carrental.PaymentClause",
    "clauseId": "bcf345de-a67d-4386-be93-8640e42a0ad9",
    "amountText": "İki Yüz On Yedi Amerikan Doları",
    "amount": {
      "$class": "org.accordproject.money.MonetaryAmount",
      "doubleValue": 217.99,
      "currencyCode": "USD"
    },
    "paymentProcedure": "bank transfer"
  }
}

State Types

Type Sample JSON
org.accordproject.cicero.contract.AccordContractState
{
  "$class": "org.accordproject.cicero.contract.AccordContractState",
  "stateId": "262ca8e0-b399-11e9-a415-2f2abeed0243"
}

Request Types

Type Sample JSON
org.accordtr.carrental.PaymentRequest
{
  "$class": "org.accordtr.carrental.PaymentRequest",
  "transactionId": "262c81d0-b399-11e9-a415-2f2abeed0243",
  "timestamp": "2019-07-31T09:43:16.333-04:00"
}

Response Types

Type Sample JSON
org.accordtr.carrental.PayOut
{
  "$class": "org.accordtr.carrental.PayOut",
  "amount": {
    "$class": "org.accordproject.money.MonetaryAmount",
    "doubleValue": 168.8,
    "currencyCode": "XXX"
  },
  "transactionId": "262c81d1-b399-11e9-a415-2f2abeed0243",
  "timestamp": "2019-07-31T09:43:16.333-04:00"
}

Events Types

Type Sample JSON
org.accordproject.base.Event
{
  "abstract": "this is an abstract type"
}