Car Rental (TR)

car-rental-tr@0.10.0 Contract ^0.20.0 6d4a63914f591fb2fa3a21c19183a5f953c09c0679d41cb047c0fa5c5eabe5f2

a Simple Car Rental Contract in Turkish Language

Download Archive Open in Template Studio Open in VSCode Web

Accord Project Template: car-rental-tr

This is a Simple Car Rental Contract in Turkish Language.

Template Text

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  1.1 Kiraya Veren Şirket, Şahıs, Kurum "Acme Car Rental" 1.2 Adresi "Dikmen Caddesi No:48/15 Dikmen Ankara" 1.3 Telefon "+901231231234"

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

1.4 Kiralayanın Adı Soyadı "Can Doğan"
1.5 Adresi "John F. Kennedy Sokak No:23/12 Kavaklıdere Ankara"
1.6 Telefon "+901234567890"

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

 1. ARAÇ DETAYLARI

  2.1 Plaka No "06 MX 7817" 2.2 Marka "Volkswagen" 2.3 Model "Golf 1.6 TDI Comfortline" 2.4 Trafiğe Çıkış Yılı "2017" 2.5 Renk "Kırmızı" 2.6 Şase No "WVWZZZ3CZXW000001"

 2. KİRALAMA DETAYLARI

  3.1 "İki Yüz On Yedi Amerikan Doları" (217.99 USD) "bank transfer". 3.2 Kiralama Başlangıç Tarihi "13.07.2018" 3.3 Kiralama Bitiş Tarihi "17.07.2018" 3.4 Teslimat Noktası "Acme Car Rental Merkez Ofis"

 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU "PlakaNo" Plaka numaralı "marka" marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

 4. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ : Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

 5. TAAHHÜTNAME : Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

 6. SÖZLEŞME ŞARTLARI :

  a) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir. b) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda "Ankara" mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

  1.1 Kiraya Veren Şirket, Şahıs, Kurum "Acme Car Rental"
  1.2 Adresi "Dikmen Caddesi No:48/15 Dikmen Ankara"
  1.3 Telefon "+901231231234"

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

  1.4 Kiralayanın Adı Soyadı "Can Doğan"
  1.5 Adresi "John F. Kennedy Sokak No:23/12 Kavaklıdere Ankara"
  1.6 Telefon "+901234567890"

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

2. ARAÇ DETAYLARI

  2.1 Plaka No "06 MX 7817"
  2.2 Marka "Volkswagen"
  2.3 Model "Golf 1.6 TDI Comfortline"
  2.4 Trafiğe Çıkış Yılı "2017"
  2.5 Renk "Kırmızı"
  2.6 Şase No "WVWZZZ3CZXW000001"

3. KİRALAMA DETAYLARI

  3.1 "İki Yüz On Yedi Amerikan Doları" (217.99 USD) "bank transfer".
  3.2 Kiralama Başlangıç Tarihi "13.07.2018"
  3.3 Kiralama Bitiş Tarihi "17.07.2018"
  3.4 Teslimat Noktası "Acme Car Rental Merkez Ofis"

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU "PlakaNo" Plaka numaralı "marka" marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

2. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ : Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3. TAAHHÜTNAME : Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4. SÖZLEŞME ŞARTLARI :

  a) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir. 
  b) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda "Ankara" mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

1.1 Kiraya Veren Şirket, Şahıs, Kurum {{lessorName}}
1.2 Adresi {{lessorAddress}}
1.3 Telefon {{lessorPhone}}

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

```
1.4 Kiralayanın Adı Soyadı {{lesseeName}}
1.5 Adresi {{lesseeAddress}}
1.6 Telefon {{lesseePhone}}
```

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.
1. ARAÇ DETAYLARI

2.1 Plaka No {{plateID}}
2.2 Marka {{carBrand}}
2.3 Model {{model}}
2.4 Trafiğe Çıkış Yılı {{modelYear}}
2.5 Renk {{color}}
2.6 Şase No {{vechileID}}

1. KİRALAMA DETAYLARI

3.1 {{#clause paymentClause}}{{amountText}} ({{amount}}) {{paymentProcedure}}.{{/clause}}
3.2 Kiralama Başlangıç Tarihi {{startDate}}
3.3 Kiralama Bitiş Tarihi {{endDate}}
3.4 Teslimat Noktası {{deliveryStation}}

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU {{plateID}} Plaka numaralı {{carBrand}} marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.

1. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ : Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

1. TAAHHÜTNAME : Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

1. SÖZLEŞME ŞARTLARI :

a) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir.
b) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda {{authorizedCourt}} mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
{
  "$class": "org.accordtr.carrental.CarRentalContract",
  "contractId": "a0a284bf-6ecd-4171-bb00-d2a19af5ca1f",
  "lessorName": "Acme Car Rental",
  "lessorAddress": "Dikmen Caddesi No:48/15 Dikmen Ankara",
  "lessorPhone": "+901231231234",
  "lesseeName": "Can Doğan",
  "lesseeAddress": "John F. Kennedy Sokak No:23/12 Kavaklıdere Ankara",
  "lesseePhone": "+901234567890",
  "authorizedCourt": "Ankara",
  "plateID": "06 MX 7817",
  "carBrand": "Volkswagen",
  "model": "Golf 1.6 TDI Comfortline",
  "modelYear": "2017",
  "color": "Kırmızı",
  "vechileID": "WVWZZZ3CZXW000001",
  "startDate": "13.07.2018",
  "endDate": "17.07.2018",
  "deliveryStation": "Acme Car Rental Merkez Ofis",
  "paymentClause": {
    "$class": "org.accordtr.carrental.PaymentClause",
    "clauseId": "60ff2020-013b-4603-8b76-69d19141525f",
    "amountText": "İki Yüz On Yedi Amerikan Doları",
    "amount": {
      "$class": "org.accordproject.money.MonetaryAmount",
      "doubleValue": 217.99,
      "currencyCode": "USD"
    },
    "paymentProcedure": "bank transfer"
  }
}

Template Model

namespace org.accordtr.carrental

import org.accordproject.cicero.contract.* from https://models.accordproject.org/cicero/contract.cto
import org.accordproject.cicero.runtime.* from https://models.accordproject.org/cicero/runtime.cto

import org.accordproject.money.MonetaryAmount from https://models.accordproject.org/money.cto
import org.accordproject.organization.Organization from https://models.accordproject.org/organization.cto

// transaction MyRequest extends Request {
//  o String input
// }

// transaction MyResponse extends Response {
//  o String output
// }

/* Requesting a payment */
transaction PaymentRequest extends Request {
}

/* PayOut response */
transaction PayOut extends Response {
 o MonetaryAmount amount
}

asset CarRentalContract extends AccordContract {

 // Lessor //
 o String lessorName
 o String lessorAddress
 o String lessorPhone

 // Lessee //
 o String lesseeName
 o String lesseeAddress
 o String lesseePhone

 // Domestic Court //
 o String authorizedCourt
 
 // Vechile Details //
 o String plateID
 o String carBrand
 o String model
 o String modelYear
 o String color
 o String vechileID

 // Date Details //
 o String startDate
 o String endDate

 // Payment Details //
 //o String charge
 o String deliveryStation
 
 /* payment */
 o PaymentClause paymentClause
}

asset PaymentClause extends AccordClause {
 o String amountText
	o MonetaryAmount amount
	o String paymentProcedure
}

Model Dependencies

Template Logic

Find the full logic for this template on on GitHub.

State Types

Type Sample JSON
org.accordproject.cicero.contract.AccordContractState
{
  "$class": "org.accordproject.cicero.contract.AccordContractState",
  "stateId": "4d6d08f0-42fa-11ea-8b78-dde257dbceb0"
}

Request Types

Type Sample JSON
org.accordtr.carrental.PaymentRequest
{
  "$class": "org.accordtr.carrental.PaymentRequest",
  "transactionId": "4d6ce1e0-42fa-11ea-8b78-dde257dbceb0",
  "timestamp": "2020-01-29T19:48:59.646-05:00"
}

Response Types

Type Sample JSON
org.accordtr.carrental.PayOut
{
  "$class": "org.accordtr.carrental.PayOut",
  "amount": {
    "$class": "org.accordproject.money.MonetaryAmount",
    "doubleValue": 26.707,
    "currencyCode": "INR"
  },
  "transactionId": "4d6ce1e1-42fa-11ea-8b78-dde257dbceb0",
  "timestamp": "2020-01-29T19:48:59.646-05:00"
}

Events Types

Type Sample JSON
org.accordproject.base.Event
{
  "abstract": "this is an abstract type"
}

Technical Integration

Please refer to the Cicero documentation for details and examples of how to integrate a call to a Cicero template into your application.

View the Latest code for this template on GitHub.